Σελίδες

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Παρώνυμα (20) / Paronimy (20)

σήραγγα, η - tunel / σύριγγα, η - strzykawka
σπηλιά, η - pieczara, jama, jaskinia / σπιλ(ι)άδα, η - tymczasowy, przejściowy i gwałtowny wiatr, podmuch wiatru
στερώ - pozbawiać, odbierać / υστερώ - być opóźnionym, być gorszym, pośledniejszym, słabszym, podrzędniejszym
στήλη, η - kolumna / στύλος, ο - słup, kolumna, filar
στίβος, ο - boisko, bieżnia, arena, ring / στοίβα, η - stos, kupa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου