Σελίδες

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Παρώνυμα (11) / Paronimy (11)

κανόνας, ο - 1. zespół reguł, wzorców metod (k. medycyny, sztuki, postępowania itp.) 2. linijka 3. zbiór pism lub ksiąg uznanych za natchnione 4. hymn kościelny składający się z dziewięciu ód. 5. sposób wykonania utworu muzycznego na wiele głosów.
κάρο, το - pojazd na czterech kołach, kareta / καρό, το - karo (kolor w kartach), romb, kratka
κεφάλαιο, το - kapitał, rozdział książki / κεφαλαίο, το - duża litera, majuskuła
κλιτός, -ή, -ό - (gram.) odmienny, dający się odmienić / κλίτος, το - nawa
κόμμα, το - partia (polit.), przecinek (gram.) / κόμμι, το - guma (elastyczny materiał) 
κουρά, η - 1. strzyżenie, postrzyżyny, 2. ceremonia wtajemniczenia mnichów / κούρα, η - kuracja

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου