Σελίδες

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Greektionary Μάρτιος 2008 (προχωρημένος) / Greektionary Marzec 2008 (zaawansowany)

αδικαιολόγητος, -η, -ο - nieuzasadniony, nieusprawiedliwiony
Είναi αδικαιολόγιτος, ο σάλος, που προσπαθούν να δημιουργήσουν - To nieuzasadniona wrzawa, którą próbują spowodować

εκπαιδευτικός, -ή, -ό - edukacyjny, szkoleniowy
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ιδρύθηκε το 1910 στην Αθήνα - Stowarzyszenie edukacyjne założono w 1910 w Atenach

αγκυραβάλω - rzucać kotwicę, zakotwiczyć
Το πλοίο αγκυραβόλησε στο λιμάνι - Okręt zakotwiczył w porcie

επαναλαμβάνω - powtarzać
Εγώ επαναλαμβάνω τις εντολές - Powtarzam polecenia (rozkazy)

διαδικασία, η - procedura, proces
Τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι: - Dokumenty niezbędne dla współuczestnictwa w procesie wyborów to:

μετάφραση, η - tłumaczenie
Αναζητάτε τη μετάφραση μιας δύσκολης λέξης; - Szukacie (szuka pan/pani) tłumaczenia trudnego słowa?

ρύπανση, η - zanieczyszczenie, skażenie
Η ρύπανση του περιβάλλοντος, έχει πάρει εκπικίνδουνες διαστάσεις - Zanieczyszczenie środowiska przybrało niebezpieczne wymiary

απόφαση, η - decyzja, uchwała
Η απόφαση αυτή ισχύει - Ta uchwała obowiązuje (jest w mocy)

κατάσταση, η - sytuacja, położenie, stan, lista
Τι να πούμε πια για την κατάσταση στη χώρα μας; - Co jeszcze możemy powiedzieć o sytuacji w naszym kraju?

εμπειρία, η - doświadczenie, praktyka
Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά - To jest wielkie doświadczenie dla dzieci

συμβόλαιο, το - umowa, kontrakt
Πρέπει να υπογράψεις αυτό το συμβόλαιο - Musisz podpisać ten kontrakt

μόλυνση, η - zakażenie, infekcja 
Αυξημένη η μόλυνση στα δείγματα πόσιμoυ νερού - Zwiększone skażenie w próbkach wody

τρομοκράτης, ο - terrorysta
Ποιός είναι ο τρομοκράτις; - Kto jest terrorystą?

εκτυπωτής, ο - drukarka
Δεν ξέρω την μάρκα του εκτυπωτή που χρησιμοποιούν - Nie znam marki drukarki, której używają

απαισιόδοξος, ο - pesymista
Ο απαισιόδοξος βλέπει τις δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία - Pesymista widzi trudności przy każdej okazji

μεσολαβητής, ο - mediator, pośrednik
Υπύρξα μεσολαβητής σε αυτή την πώληση - Byłem pośrednikiem przy tej sprzedaży (transakcji)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου