Σελίδες

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Παρώνυμα (24) / Paronimy (24)

χωριό, το - wieś / χωρίω, το - werset
ψεύδος, το - fałsz, kłamstwo, kłamliwość / ψευδός, ο - osoba, która ma problem z artykulacją dźwięków, prawidłową wymową
ψίχα, η - miąższ (chleba), łuskane orzechy, migdały / ψιχίο, το - odrobina, kruszyna / ψυχή, η - dusza, duch
ώμος, ο - bark, ramię / ωμός, -ή, -ό - surowy, przen. bezlitosny, brutalny, okrutny
ωφέλημα, το - korzyść, pożytek / οφειλή, η - dług
ωφελώ - być pożytecznym, przydawać się / οφείλω - mieć dług, być dłużnym, mieć powinność

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου