Σελίδες

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Μάθημα 15 / Lekcja 15

αρχίζω – zaczynać (się,) rozpoczynać (się)
παχαίνω – tyć, grubieć
φταίω – być winnym, ponosić winę
κάθομαι – siadać, siedzieć, przebywać, mieszkać
γυμνάζομαι – gimnastykować się, ćwiczyć
συμπληρώνω – wypełniać, uzupełniać
ξεκινώ – rozpocząć, zaczynać, wyruszyć w drogę, ruszać z miejsca
αδυνατίζω - schudnąć
ζητώ – szukać, pytać, żądać, wymagać

αποτέλεσμα, το – wynik, rezultat, efekt
δήμος, ο – lud, okręg miejski, osiedle, władze miejskie
ζυγαριά, η – waga (przyrząd)
κολύμβηση, η = κολύμπι, το - pływanie
ρεζίλι, το – pośmiewisko, wstyd
νους, ο - umysł, intelekt
αίτηση, η – podanie, prośba
στιχείο, το - element, człon, ogniwo, pierwiastek, dane
εγγραφή, η – zapis, rejestracja, wpis
επώνυμο, το - nazwisko

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου