Σελίδες

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Παρώνυμα (23) / Paronimy (23)

φτενός -ή, -ό - drobny, szczupły, chudy, cienki; uprzejmy, dyskretny, taktowny, delikatny / φτηνός - ή, -ό - tani
χαραμάδα, η - szczelina, szpara / χαραματιά, η - nacięcie
χείλος, το - warga, brzeg otworu / χυλός, ο - papka, rzadkie ciasto
χόνδρος, το - chrząstka (anat.) / χοντρός, -ή, -ό - gruby, otyły
χορός, ο - taniec / χώρος, ο - miejsce, teren, przestrzeń, obszar

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου