Σελίδες

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Παρώνυμα (21) / Paronimy (21)

σφαγείο, ο - rzeźnia, masakra, rzeź / σφάγιο, το - zwierzę przeznaczone na ubój, do spożycia, dawniej również ofiarne
σφήκα, η - osa / σφίγγα, η - sfinks, człowiek zagadkowy
σώραμπρος, ο - zięć, określenie lekceważące o kimś zależnym ekonomicznie od teściów, niezdolnym do stworzenia własnego gospodarstwa / σύγγαμπρος, ο - szwagier
σχόλιο, το - komentarz, uwaga / σχολείο, το - szkoła
τελωνείο, το - urząd celny, komora celna / τελώνιο, το - gnom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου