Σελίδες

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Παρώνυμα (19) / Paronimy (19)

προσωπίδα, η - maska / προσωπείο, το - maska, udawanie, pretekst
πρωτότυπο, το - pierwowzór, oryginał / πρότυπο, το - wzór, wzorzec, model
πολίτης, ο - obywatel, mieszkaniec miasta, cywil / πωλητής, ο - sprzedawca
ρήξη, η - pęknięcie, wyłom, zerwanie / ρίψη, η - zrzut, wyrzucanie
ριπή, η - strzał, seria strzałów, rzut / ροπή, η - inklinacja (do czegoś), moment (mechan.), pęd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου