Σελίδες

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Παρώνυμα (18) / Paronimy (18)

πύο(ν), το - ropa (wydzielina z ciała) / ποιόν - któremu, komu
πολιτικός, ο - polityk / πολιτκός, -ή, -ό - polityczny, cywilny / πολιτικός. -ή, - ό - konstantynopolski, pochodzący, dotyczący Konstantynopola*
πότε - kiedy/ ποτέ - nigdy
προγονός, o - pasierb  /πρόγονος, ο - przodek
πρόσχωμα, το - wypukle zgromadzona ziemia, nasyp, przymulisko / πρόσκομμα, το - przeszkoda, zawada


* UWAGA! Taki zapis podaje słownik Babiniotisa. Triandafilidis podaje wersję: πολίτικος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου