Σελίδες

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Παρώνυμα (8) / Paronimy (8)

ετυμολόγος,o - etymolog / ετοιμόλογος - osoba zawsze gotowa do szybkiej, potocznej, celnej, ciętej odpowiedzi, błyskotliwa 
Eυγένια -1. imię żeńskie 2. święta męczennica / ευγένια,η - uprzejmość, szlachetność
ήμερος - oswojony, domowy, uprawny, łagodny / ήρεμος - spokojny, pełen spokoju, opanowany, cichy
ημίτονο, το - (mat.) sinus / ημιτόνιο, το - (muz) półton 
ηπειρωτικός - lądowy, kontynentalny, odnoszący się do wnętrza kontynentu, z dala od morza / ηπειρώτικος - epirski (dotyczący Epiru, pochodzący z Epiru) 

Bardzo dziękuję mojej kochanej Ewie, za pomoc i zaangażowanie w powstanie tego posta. Ewuś, bez Ciebie by się nie ukazał!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου