Σελίδες

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Paronimy (16) / Παρώνυμα (16)

παιδειά, η - oświata, szkolnictwo, wychowanie / παιδιά, η - gra zespołowa na powietrzu; żarty, przekomarzanie się, zabawa, rozrywka / παιδιά, τα - dzieci
παίρνω - brać, otrzymywać, zabierać / περνώ - przechodzić, przemijać, spędzać czas
παρρησία, η - odwaga, śmiałość, czystość, jasność w wyrażaniu myśli / παρουσία, η - obecność, uczęszczanie (na coś)
παρωνύμιο, το - przezwisko / παρώνυμο, το - paronim
πίνω - pić / πεινώ - być głodnym, głodować

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου