Σελίδες

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Τονικά παρώνυμα (3) / Paronimy toniczne (3)

Dziś poznamy kolejną garść paronimów. Tym razem takich, które różnią się od siebie nie tylko miejscem postawienia akcentu, ale także ortografią. Zobaczcie:

χώρος, ο - miejsce, teren, przestrzeń, obszar / χορός, ο - taniec, chór (w dramacie antycznym)
παίρνω - brać, otrzymywać, zabierać / περνώ - przechodzić, przemijać, spędzać czas
Μάλια - miasto na Krecie / μαλλιά, τα - włosy
φίλη, η - przyjaciółka, koleżanka / φυλή, η - plemię, szczep, ród, rasa / φιλί,το - pocałunek
πεινώ - być głodnym, głodować / πίνω - pić
ράφι, το - półka / ραφή, η - szew, ścieg
περιβολή, η - strój, ubiór -/ περιβόλι, το - ogród, sad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου