Σελίδες

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Τονικά παρώνυμα (2) / Paronimy toniczne 2

Dzisiaj kolejna porcja słówek, które różnią się wyłącznie miejscem postawienia akcentu, co zmienia ich znaczenie.

όρος, ο - warunek, klauzula, termin, czynnik / ορός, ο - surowica, płyn surowiczy
τζάμι, το - szyba / τζαμί, το - meczet
άλλα - inne / αλλά - lecz, ale
Σκάτα - miasto w Finlandii / σκατά - (wulg.) gówna
Πάπας, o - Papież / παπάς, o - ksiądz, pop
παράγωγος - pochodny / παραγωγός, ο - producent, wytwórca
τρέλα, η -szaleństwo, szał, obłąkanie, obłęd / τρελά - szalone, szalenie
ημέρα, η - dzień - ήμερα / oswojone, domowe, uprawne
πάρα - zbyt, za dużo, bardzo, nazbyt / παρά - wbrew, pomimo, niż, oprócz, przy, u
πάτα - depcze, naciska, stąpa / πατά - naciśnij, nadepnij 
μόνος, ο - samotny / μονός, o - pojedynczy
ζήτω - okrzyk aprobaty "niech żyje!" / ζητώ - szukać, prosić, pytać, żądać, wymagać
δουλεία, η - niewola / δουλειά, η - praca
μίσος, το - nienawiść / μισός - stanowiący połowę, pół (czegoś)
βάτα, η - watolina/- βατά - łatwe, przystępne βατά θέματα - łatwe tematy 
πίστα, η - płaska, pozioma powierzchnia wykorzystywana m.in jako podest, scena, wybieg (dla modelek), parkiet taneczny, tor wyścigowy, pas startowy / πιστά - wierne, zaufane, lojalne, wiernie
εξαίρω - chwalić, wychwalać / εξαιρώ - odbiegać, oddalać się od czegoś, wykluczać
μονάχος, ο  - sam, samotny, jedyny / μοναχός, ο - mnich

2 σχόλια: