Σελίδες

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Τονικά παρώνυμα / Paronimy toniczne

Paronim (wg Słownika Języka Polskiego ) - wyraz kojarzący się z innym wyrazem ze względu na wspólność rdzenia lub podobieństwo brzmienia.
Dziś przedstawię Wam kilka przykładów paronimów tonicznych, czyli takich, gdzie różnica między słowami występuje w miejscu postawienia akcentu.

πότε - kiedy / ποτέ - nigdy
πόδια - nogi / ποδιά, η - fartuch
χάλι - fatalna, podła / χαλί, το - dywan
κεφάλαιο(ν),το - kapitał, rozdział książki / κεφαλαίο(ν),το (γράμμα) - wielka litera, majuskuła
θέα, η - widok / θεά, η - bogini
γέρνω - przechylać się, pochylać się, nachylać się / γερνώ - starzeć się, postarzyć się (lub kogoś)
κάμαρα, η - pokój, pokoik / καμάρα, η - łuk
γέρος, ο - starzec, staruszek / γερός - zdrowy, krzepki, mocny
μάγια, τα - czary, magia - μαγιά,η - drożdże
φόρα, η - rozpęd, pęd / φορά - raz (jeden)
θόλος, ο - kopuła / θολός - mętny, zmętniały
νόμος, o - ustawa, prawo / νομός, ο - województwo (okręg administracyjny w Grecji)
σκεπή, η - dach, pokrycie dachowe / σκέπη, η - ochrona, okrycie, pokrycie, patronat, osłona, protekcja

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου