Σελίδες

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Η πρόταση / Zdanie*

Πρόταση είναι μια σωστή κουβέντα.

Όταν μιλούμε χρησιμοποιούμε προτάσεις.
Αλλά κι ότaν γράφουμε χρησιμοποιούμε προτάσεις.

Zwróćcie uwagę, jak wędruje akcent, w zależności od tego, czy używamy słówka w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Η πρόταση / Οι προτάσεις

*Tytuł posta pochodzi od tytułu rozdziału podręcznika Η γραμματική μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου