Σελίδες

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Paronimy (3) / Παρώνυμα (3)

αχρησία, η - nieużywanie / αχρηστία, η - bezużyteczność
βιοτικός -ή, -ό - życiowy / βιωματικός -ή, -ό - empiryczny
βράγχια, τα - skrzela / βράχια, τα - skały
βρόγχος, ο - oskrzele / βρόχος, ο - pętla
βρόμα, η (= βρώμα, η) - smród, odór, brud / βρόμη, η (= βρώνη, η) - owies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου