Σελίδες

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Παρώνυμα (2) / Paromimy (2)

αμνηστία, η - amnestia / αμνησία, η - amnezja
αμηγδαλή, η - migdałek (anat.) / αμυγδαλιά, η - drzewo migdałowe
ανθρώπινος - ludzki, człowieczy (należący do gatunku) / ανθρωπινός - humanitarny, ludzki (określenie cechy)
άνοια, η - demencja / ανία, η - nuda
απόρροια, η - skutek, wynik, następstwo, rezultat - απορία, η - zapytanie, niejasność, zwątpienie, zdziwienie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου