Σελίδες

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Μάθημα 2 / Lekcja 2

μπορώ – móc, być w stanie
βαριέμαι – być znudzonym
γίνομαι – stawać się, dziać się
περνώ (περνάω) – przechodzić, przemijać, spędzać czas
τρώγω (τρώω) – jeść
ξέρω - wiedzieć, umieć, znać
παρουσιάζω – przedstawiać, prezentować, pokazać

προηγούμεν. -ος, -η - poprzedni, ubiegły
εκπομπή, η - audycja, emisja
σχέδι.ο, το – plan, projekt, rysunek, szkic, wzór
γενέθλια τα – urodziny
χαμός,ο – strata, utrata, śmierć, ogólne zamieszanie
περιοχή, η – okręg, region, teren, terytorium, obszar, okolica, strefa
βέβαια – z pewnością, oczywiście
γείτονα,ς ο – sąsiad
συνάδελφος, ο – kolega, współpracownik, odpowiedni (co do rangi) partner)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου